Algemene inkoop-, levering- en onderaannemingsvoorwaarden

Een kenmerk van de voorwaarden is dat deze in zijn algemeenheid gelden. De kernbedingen (prijs, looptijd enzovoort) van een opdracht worden in de overeenkomst geregeld. Per opdracht kan een aanbestedende dienst ervoor kiezen expliciet van bepaalde voorwaarden af te wijken. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd. Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor één van de partijen. Ze moeten daarom zo evenwichtig mogelijk worden opgesteld.

Download hier onze Algemene voorwaarden: