21 sociale huurwoningen
Opdrachtgever: Woningstichting Den Helder
Architect: Kapitein Jacobs Kapitein Architecten
Oplevering: 2015

Tags: Nieuwbouw / WSDH / Woningen / KJK Architecten / Prefab

Woningstichting Den Helder herontwikkelt Tuinstraat – Asterplein Den Helder: op de plaats van 40 gesloopte woningen worden 21 duurzame sociale huurwoningen gebouwd.

Getracht is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de tuindorper typologie van kleinschalige woningbouw in ruim groen, in de typische tuindorper vormentaal van baksteen, witte topgevels en lage rode pannendaken