Brede school Den Oever

Opdrachtgever

Gemeente Hollands Kroon

Architect

BBHD architecten & ingenieurs

Oplevering

2014

Specialisme

Duurzaam, Nieuwbouw, Scholen, sport & recreatie, Utiliteitsbouw

Brede School Den Oever is een overkoepelende samenwerking tussen diverse partijen die gericht zijn op kinderen. Het doel van de samenwerking is het vergroten van de ontwikkelingskansen van ieder kind, voornamelijk uit Den Oever en Oosterland.

Het is een nieuwe start in een duurzame accommodatie die voldoet aan de onderwijskundige eisen van deze tijd. Het nieuwbouwcomplex bestaat uit elf lokalen en de school wordt voorzien van een sportzaal van 600 m² ter vervanging van de bestaande sportzaal.

Als eerste ontwerpuitgangspunt is uitgegaan van de vestiging van een brede school in het MFA. Door constructief slim in te spelen op de wens om in de toekomst het complex geschikt te maken voor woningen of appartementen is een casco gerealiseerd met een hoog duurzaamheidsgehalte. Het complex is tevens voorzien van een sporthal die ook functionaliteit biedt voor de omliggende woonwijk.

Brede School Den Oever
Brede School Den Oever

Opwarming en koeling geschiedt door middel van een warmte- en koudeopslagsysteem met warmtepomp. In de school wordt het Frisse scholenconcept geïntegreerd waarbij elk lokaal apart kan worden geventileerd, verwarmd en verkoeld.

Dit zorgt voor een hoog comfort en een zo laag mogelijk energieverbruik. Het systeem is zelfsturend, dit ontzorgt de leerkracht. De luchtkwaliteit wordt continu gemeten en op basis van de aanwezige CO2 wordt er geheel automatisch geventileerd.

Het concept is voorzien van aanwezigheidsdetectie en kan worden gekoppeld aan de verlichting en zonwering.

Wanneer er niemand aanwezig is, zal de ruimte dus niet onnodig worden opgewarmd, maar ook niet verlicht.

Wat is nou precies een Brede school?

Het antwoord daarop is lastig te geven, omdat elke Brede School zijn eigen invulling geeft aan het concept Brede School.
In het algemeen kun je wel stellen dat een Brede School erop gericht is dat verschillende partijen samenwerken binnen 1 gebouw om zo de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten.

Hierbij gaat men ervanuit dat kinderen zich ook ontwikkelen buiten de schoollessen om. Denk dan bijvoorbeeld aan sport, maar ook voeding is bijvoorbeeld erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Met name in de grote steden draagt het creëren van Brede Scholen bij aan het tegengaan van sociale ongelijkheid en achterstand. Alle kinderen krijgen door het opzetten van een Brede Buurtschool gelijke kansen. Naast de reguliere activiteiten op school nemen alle leerlingen ook deel aan diverse brede school activiteiten. Denk dan aan sportlessen of muziekles, theater.

Brede Scholen ontvangen subsidie om deze vorm van onderwijs aan te kunnen bieden. Naast de verrijking met buitenschoolse activiteiten is er ook een nauwe samenwerking met organisaties die toezien op de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Denk dan bijvoorbeeld aan het consultatiebureau wat ook in het schoolgebouw gevestigd is. Dit maakt de communicatielijnen korter en vergroot de kans aanzienlijk om handelingsgericht te kunnen werken en zo aan alle leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.