Brede school Wieringerwaard

Opdrachtgever

Woningstichting Den Helder

Architect

BBHD architecten & ingenieurs

Oplevering

2015

Specialisme

Duurzaam, Nieuwbouw, Scholen, sport & recreatie, Utiliteitsbouw

Wieringerwaard is een voormalig zelfstandige poldergemeente, die sinds 1990 deel uitmaakt van de gemeente Anna Paulowna.

De visie achter de Brede school Wieringerwaard is dat deze naast de voorziening voor onderwijs en welzijn ook een centrale wijkfunctie zal krijgen.

De Brede school is geplaatst in een maatschappelijke context, waarin verschillende ontwikkelingen en daarmee ook problemen geconstateerd kunnen worden. Ambitie en profiel van brede school Wieringerwaard is stimulerende rol in samenhang, een centrale ontmoetingsplek in het dorp met voorbeeldfunctie. Bovendien streeft de brede school na een taalstimulerende omgeving te bieden teneinde taalachterstanden (kinderen en ouderen) te kunnen verhelpen.

Stichting Surplus ontwikkelt de brede school in samenwerking met Woningstichting Den Helder. Het wordt het onderkomen van vier onderdelen: OBS De Tweewegen; en van Kappio: peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes, kinderdagverblijf Kindlieff en buitenschoolse opvang Spring In. Woningstichting Den Helder verhuurt de benodigde vierkante meters voor de kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aan Kappio.

Dozybouwt.nl
Dozybouwt.nl

Eerste paal Brede School Wieringerwaard

Het plan bestaat uit de 10-klassige basisschool De Tweewegen, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en een bibliotheek. Vooral vanwege de laatste vormt taalonderwijs een belangrijk onderdeel van de pedagogische visie.

Ook de directe nabijheid van de bestaande gymzaal, zwembad en sportaccommodaties zijn een belangrijk voordeel van de bovendien ruime locatie.
Het ontwerp is functioneel en doelmatig van opzet, waarbij vooral gezocht is naar flexibel gezamenlijk ruimtegebruik.

Het gebouw oogt daarom juist intern door de dubbelhoge centrale ruimte heel licht, open en overzichtelijk. Gebruik van voornamelijk natuurlijke en lichte kleuren en materialen benadrukken het toegankelijke en vriendelijke karakter.

Profiel Brede school Wieringerwaard:
1. Ontwikkelingsstimulering, en specifiek taalontwikkeling
2. Verrijking / verbreding voorzieningen cultureel en sport met aandacht voor milieu
3. Zorgverbreding
4. Opvang met dagarrangementen
5. Wijkvoorziening ontmoetingscentrum

Wat is nou precies een Brede school?

Het antwoord daarop is lastig te geven, omdat elke Brede School zijn eigen invulling geeft aan het concept Brede School.
In het algemeen kun je wel stellen dat een Brede School erop gericht is dat verschillende partijen samenwerken binnen 1 gebouw om zo de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten.

Hierbij gaat men ervanuit dat kinderen zich ook ontwikkelen buiten de schoollessen om. Denk dan bijvoorbeeld aan sport, maar ook voeding is bijvoorbeeld erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Met name in de grote steden draagt het creëren van Brede Scholen bij aan het tegengaan van sociale ongelijkheid en achterstand. Alle kinderen krijgen door het opzetten van een Brede Buurtschool gelijke kansen. Naast de reguliere activiteiten op school nemen alle leerlingen ook deel aan diverse brede school activiteiten. Denk dan aan sportlessen of muziekles, theater.

Brede Scholen ontvangen subsidie om deze vorm van onderwijs aan te kunnen bieden. Naast de verrijking met buitenschoolse activiteiten is er ook een nauwe samenwerking met organisaties die toezien op de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Denk dan bijvoorbeeld aan het consultatiebureau wat ook in het schoolgebouw gevestigd is. Dit maakt de communicatielijnen korter en vergroot de kans aanzienlijk om handelingsgericht te kunnen werken en zo aan alle leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.