Duinpark

Opdrachtgever

Woningstichting Den Helder

Architect

BBHD architecten & ingenieurs

Oplevering

2017

Duinparkplan panorama

Duinparkplan

BBHD in samenwerking met Kuiper Compagnons is een plan ontwikkeld genaamd “Stad in de duinen, duinen in de stad”, waarbij bebouwing in een natuurlijk duinlandschap gesitueerd is. Dit duinparkplan sluit aan op natuurlijke waterstromen en ecologische zones en biedt basis voor een duurzaam ontwikkeld woon- en leefmilieu. Ook de gevarieerde bebouwing voegt zich in dit uitgangspunt en vormt één geheel met het landschap. Differentiatie van woningen is thematisch gerelateerd aan de directe omgeving. Totaal zijn ca. 180 woningen in het plan gerealiseerd. Met het Duinparkplan is een belangrijke positieve impuls aan dit deel van Den Helder gegeven die ook uitstraalt naar de omliggende wijken.

Duinpark (Fase 1)

De Hogeduin woningen zijn als het ware rond een 7-tal duinen gegroepeerd. Als beeld zijn de vakantiewoningen op Vlieland het uitgangspunt voor het ontwerp geweest. De woningen hebben aan de achterzijde een buitenterras, die grenst aan het duinlandschap.

Door de bijzondere schakeling van steeds 3 a 4 woningen wordt in combinatie met de terrassen langs het water zodoende een vriendelijke overgang gecreerd naar het duinlandschap.

EPS modelwoning Texel - Uw aannemer in Noord-Holland
EPS modelwoning Texel - Uw aannemer in Noord-Holland
Duindal fase 1
Dozybouwt.nl
Duinpark Fase 2A
Duinpark Fase 2A hoge kap
Dozybouwt.nl
Duinpark Fase 2A lage kap
Duinpark Fase 2A interieur
Duinpark Fase 2A interieur
Duinpark Fase 2A interieur

Duinpark (Fase 2A)

Deze kenmerken zich onder meer doordat zij vrij in het landschap staan, zonder tuin. In de opzet van de Duinrelwoningen is zowel de ligging aan het park als de relatie met het water vanuit de woning optimaal benut.

Ondanks de grote samenhang van het wijkje als geheel zijn de woningen onderling goed herkenbaar en is er gestreefd naar veel diversiteit in de woningen.

 

Vissersdorp Duinpark (Fase 2B)

Het in 2009 opgeleverde wooncluster is geïnspireerd op een vissersdorp. Rondom een buurtpleintje liggen rijwoningen en 2-onder-1-kapwoningen. Lange lengtes zijn voorkomen en de woningen bewegen mee met de hoogteverschillen in de opgeworpen duinen.

De 34 woningen zijn eenduidig vormgegeven en vormen daardoor een herkenbaar bebouwingsensemble in dit deel van het Duinpark.

 

Dozybouwt.nl
Dozybouwt.nl
Dozybouwt.nl
Dozybouwt.nl
Dozybouwt.nl
Duinbrink overzicht
Duinbrink overzicht
Duinbrink fase 3
Duinbrink fase 3 waterkant
Duinbrink fase 3

Duinbrink (Fase 3)

De Duinbrink is als een herkenbare ovale vorm rondom de bestaande Nicolaaskerk gesitueerd. Kern van het ontwerp is het spel tussen enerzijds samenhang als geheel en anderzijds de persoonlijke benadering van iedere bewoner.

Deze Duinbrinkwoningen bieden door de verschillende kapvormen en gevelindelingen een gevarieerd gevelbeeld. In combinatie met de situering (water of duin, hoek- of tussenwoning) zorgt dit voor een scala aan woningtypen.

 

 

Naast de woningbouw in het Duinpark vormt het centrumpan en de Zeester met zijn vele voorzieningen een belangrijk hart voor Nieuw Den Helder. Samen met de herinrichting van van het Falga winkelcentrum heeft een complete metamorfose plaatsgevonden die een verdere herontwikkeling van naastgelegen wijken kan stimuleren.

Gerealiseerd

De Zeester

Gerealiseerd

Centrumplan

Tekst © BBHD architecten & ingenieurs bv

Dozybouwt.nl