Tuinstraat

Opdrachtgever

Woningstichting Den Helder

Architect

KJK Architekten

Oplevering

2015

Specialisme

Duurzaam, Nieuwbouw, Woningbouw

Woningstichting Den Helder herontwikkelt Tuinstraat – Asterplein Den Helder: op de plaats van 40 gesloopte woningen worden 21 duurzame sociale huurwoningen gebouwd.

Getracht is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de tuindorper typologie van kleinschalige woningbouw in ruim groen, in de typische tuindorper vormentaal van baksteen, witte topgevels en lage rode pannendaken

Dozybouwt.nl
Dozybouwt.nl