Oké, het lag voor de hand, maar dat maakt het niet minder bijzonder om het bevestigende antwoord bewezen te zien. Vooruitlopend op onze bouw van vier landelijke villa’s is het terrein op Wieringen nog eens archeologisch bekeken. Onze generaties kennen het terrein tussen Gemeenelandsweg en Kerkweg nog van de enkele jaren geleden gesloopte Oosterlanderschool. Maar vele honderden jaren geleden, was er ook toen bebouwing? Om die vraag te beantwoorden zijn sleuven aangelegd en enkele werkputten gegraven. De archeoloog vond mogelijke karrensporen en vooral veel paalsporen. De conclusie van archeoloog Matthijs Sonneveld: ‘De hoge verwachting op archeologische resten is grotendeels bevestigd. In het oostelijk deel van het plangebied zijn resten gevonden van bewoning in de middeleeuwen. Het gaat hierbij om greppels, kuilen, karrensporen en twee mogelijke gebouwstructuren.’ Na het onderzoek is het terrein vrijgegeven voor de bouw van ons project Michaëlsterp, die inmiddels is begonnen.

Bebouwing naast de Michaëlskerk in Oosterland?