Het Tweede Thuis op #Wieringen wordt ongetwijfeld een van de mooiste en best geoutilleerde hospices. Dagelijks verbazen we ons op de bouwplaats over het prachtige uitzicht op het Amstelmeer en over de sfeer op het voormalige eiland.
Zicht vanuit hospice Het Tweede Thuis op het Amstelmeer.
Het uitzicht vanuit de appartementen over het Amstelmeer.
Bovendien wordt Het Tweede Thuis een bijzondere combinatie van nieuwbouw en historie door de realisatie van het hospice in en rond de voormalige boerderij Mostert. De goed herkenbare historische boerderij wordt integraal onderdeel van het hospice. Hieraan worden een mooie vleugel gebouwd en ook nieuwbouw die oogt als een moderne schuurwoning.
Deel van de nieuwbouw van hospice Het Tweede Thuis.
Een deel van de nieuwbouw oogt als een moderne schuurwoning.
Dozy mag dit hospice realiseren voor stichting Het Tweede Thuis. De stichting staat ‘een huis als bijna thuis’ voor ogen. ‘Een huis waar mensen in alle rust en geborgenheid en ondersteund door hun dierbaren, professionele en vrijwillige zorg ontvangen en hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen.’ Omring gaat de verpleegkundige zorg verlenen.
Het bijzondere ontwerp van hospice Het Tweede Thuis is van Marc Prosman Architecten uit Amsterdam. De eerste steen werd afgelopen zomer gelegd door bestuurslid Gijs His Wilms. Daarna werd al snel op de bouwplaats zichtbaar hoe fraai de nieuwbouw aansluit op de historische boerderij. Dozy is al vanaf het begin van de planvorming bij het project betrokken.
De voormalige boerderij Mostert en een deel van de nieuwbouw van hospice Het Tweede Thuis.
De oude boerderij Mostert en nieuwbouw vormen samen hospice Het Tweede Thuis.