Restauratie Weststraat 65

Opdrachtgever

Woningstichting Den Helder

Architect

Architectenburo H. van der Laan BV

Oplevering

2013

Specialisme

Restauratie, Utiliteitsbouw, Verbouw, Woningbouw

Restauratie

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object met het doel dit terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. De term restauratie wordt meestal gebruikt voor handelingen aan materieel erfgoed, en heeft als doel het te herstellen en te bewaren voor komende generaties.

Aanvankelijk had de term restauratie vooral betrekking op het in oude staat terugbrengen van historische gebouwen en bouwwerken (monumenten).