Visafslag Den Oever

Opdrachtgever

Visafslag Den Oever Beheer

Oplevering

2018

Specialisme

Nieuwbouw, Utiliteitsbouw, Verbouw

Bouwbedrijf Dozy helpt graag mee bij de ontwikkeling van de haven van Den Oever. Zo is nieuwbouw en een uitbreiding aan de Oeverse visafslag gerealiseerd. Deze bouw kwam in beeld nadat vereiste dijkverzwaring noopte tot gedeeltelijke sloop van de afslag.

De visafslag van Den Oever is een bedrijf met een grote historie. Sinds 1949 heeft de afslag een prominente plaats op het haventerrein. De afslag is bijvoorbeeld in de jaren 80 en 90 nog uitgebreid en gemoderniseerd. Sinds een aantal jaren vormt de visafslag Den Oever samen met de afslag Den Helder/Texel Visafslag Hollands Noorden. De afslag afficheert zich als ‘de hoofdstad van de zeeverse vis’.

Sinds eeuwen vormt visserij een belangrijke bron van inkomsten voor de bewoners van Wieringen. En de visafslag hoort vanzelfsprekend bij die traditie. Momenteel bestaat de Wieringer vissersvloot uit zo’n zestig schepen. Maar steeds strenger wordende regelgeving, stijgende kosten en teruglopende vangsten, maken het de vissers moeilijk. Daarom zoekt de vloot voortdurend naar innovaties. De ZeeVerse Vismarkt is er hier één van.

Nabij de haven ontwikkelt Dozy het hotel restaurant De Waddenpoort.